Åndedrætsterapi

Åndedrætsterapi er en meget nænsom terapiform, hvor vi arbejder med at bearbejde og forløse ”gamle” overbevisninger gennem åndedrættet. Overbevisninger som Jeg er ikke god nok, Mine følelser gør ondt, Jeg er alene i verden, Jeg gør det helt forkert, Verden er utryg er med til at begrænse vores oplevelser og livsglæde. Vi har måske endda følelsen af, at vi overlever livet, frem for at leve det.

De fleste af os er gode til at analysere og forstå problemer på et intellektuelt plan, men at få denne forståelse til at forplante sig ned i kroppen kan være en stor udfordring. Når vi oplever angst, vrede og andre voldsomme følelser, sættes kroppen i alarmberedskab – vi reagerer ikke kun på det psykiske, men også på det fysiske plan. I virkeligheden reagerer vi på følelser og vores krops hukommelse af noget, der var engang… noget, vi oplevede som truende og skulle beskytte os imod. Disse overlevelsesstrategier, som engang beskyttede os, får os nu til at gentage de samme uhensigtsmæssige mønstre om og om igen.

Gennem bevidst brug af åndedrættet og positive bekræftelser (affirmationer) kan nye overbevisninger integreres i kroppen og du vil opleve, at det vil blive nemmere at mærke og rumme dine følelser.

Behandlingen

En åndedræts-session varer omkring 1½ time. Vi indleder med en samtale, som omhandler det tema, der er aktuelt for dig. Derefter vil du ligge på en briks, hvor du trækker vejret rytmisk og blidt. Vejrtrækningen i åndedrætsterapi vil du sikkert opleve som anderledes end ved for eksempel meditation eller yoga – man trækker vejret dybt i brystkassen, således at indånding og udånding forbindes.

Hele processen foregår i en støttende og accepterende atmosfære, som er fundamentet for at du kan forløse dine dybereliggende ønsker og potentiale. Jeg vil under behandlingen støtte dig i vejrtrækning, med affirmationer og med at rumme de følelsesmæssige reaktioner, der dukker op under sessionen. Det er vigtigt at understrege, at der er ingen rigtige eller forkerte måder at reagere på – alle følelsesmæssige udtryk er forløsende og derfor velkomne.