Forældrerådgivning

IMG_5599At blive forældre er en af de største glæder og samtidig en af de største udfordringer, voksenlivet kan byde på. Vores børn tvinger os til at kigge på os selv, og vi kan blive i tvivl om, hvorvidt vi gør det godt nok, om at gøre “det rigtige”, om vores børn trives, om opdragelse osv.

Forældrerådgivning er en mulighed for sparring og samtale om konkrete problemstillinger vedr. dit barn. Første gang vil være en samtale med du /jer uden barnets medvirken. I andre tilfælde vil der være brug for at tale med barnet, enten alene eller sammen med jer. Vi aftaler nærmere i telefonen iden den første samtale, hvad der vil virke bedst i forhold til jeres barn.

Jeg har 20 års erfaring med at rådgive og vejlede forældre og børn, både sammen og hver for sig. Jeg tilbyder også terapi til børn og til hele familien samlet.